Klank als herkenning en vervreemding

  • 0
  • 28 september 2018

Een van mijn fascinaties is en blijft de klank van de menselijke stem. De herkenning kun je soms tot diep in je voelen: Heej!…..oh?….haha…..Deze klanken hebben diepe sociale en psychologische betekenis voor ons; ze zijn onmiskenbaar herkenbaar.

Met Kala Newman, autonoom kunstenaar, heb ik ooit dit filmpje gemaakt waarin we die herkenbare basisklanken, zo achter elkaar monteerden dat ze vervreemdend kunnen werken en in deze compositie een andere, meer muzikale betekenis krijgen

Daarbij komt de overdreven mondbeweging om het non-verbale in onze communicatie te onderstrepen en die wellicht door de montage ook vervreemdend, lachwekkend kan zijn.

Bekijk het zelf:

Yinske Silva