Over metStem!

 

De stichting heeft tot doel de kennis van en ervaring met stemgebruik in de meeste brede zin te bevorderen in de Nederlandse samenleving. Het gaat hier niet alleen om stemgebruik in artistieke zin (zingen, spreken), maar ook in maatschappelijke zin (politiek of sociaal je stem laten horen.) De gemene deler is de expressiviteit door middel van de stem.

De projecten kenmerken zich door een veelal ludiek, eigenzinnig, innovatief danwel interventioneel karakter. Speelsheid en spontaniteit gaan hand in hand met essentie en betekenis.

 

Het bestuur bestaat uit:

 

Virna Ten Jet Foei, voorzitter

Wim Boogerd, penningmeester

Dasha van Amsterdam, secretaris

Joke kop, bestuurslid

Jojanneke Poorter, bestuurslid

 

 

Yinske Silva is initiatiefnemer en directeur van de stichting: yinske@metstem.nl

 

 

Het beleidsplan en jaarrekening 2017 worden juni 2018 op de website gezet.

Stichting metStem heeft de ANBI-status en past de Code Culturele Diversiteit toe.

 

 

©Stichting metStem