Het Ontstaan van stichting metStem

Het Ontstaan van stichting metStem

Sichting metStem is ontstaan uit praktische overwegingen: ik wilde heel graag een project doen en dat kostte geld. “Het werkt beter als je vanuit een stichting subsidie aanvraagt”, werd me door iemand verteld.

Geen wereldverbeteraarsmentaliteit, Verheven Kijk op Kunst en of superieure moraal over eigen boontjes doppen.

Gewoon praktisch, om 11.42 uur, op een dinsdag, in de lente, met genoeg in de agenda en nog meer aan de horizon Nog Meer Werk in het vooruitzicht: als je zoiets wilt is dit de manier.

Ok.

“Maar als ik een stichting begin dan wil ik er daarna ook nog wat mee”, dacht ik bij mezelf. En daarmee begon het afdalen naar en rondzoeken in een abstracter niveau van wensen, idealen, drijfveren en visies, totdat je weer eens stuit op je zogeheten Sweet Spot*, helemaal geïnspireerd raakt en ‘Het’ weet. Een niveau waarin zowel kritische reflectie en wijs stilstaan als naïef doorstomen en optimistisch hoog inzetten hun plek hebben.

De plek waar dromen ontstaan. En vanuit waar je weer doorgaat naar het niveau van doen.

Op deze plek ga je weer aan de slag. Verzet je werk. Zoek je samenwerking, praat je met mensen, schrijf je je aanvragen, bereken je de mogelijkheden, voer je uit, maak je mee, vier je resultaten.

Je beweegt je tussen dromen en doen. Tussen het romantische en het realistische, weer naar romantisch, etc.

En zoals de stichting werkt zo werkt deze website ook: naast het weten waar de stichting mee bezig is kun je op deze Reflectie-pagina ook lezen waarom we dat ook weer allemaal doen of wat een project voor de uitgangspunten betekent, hoe de aanpak of het zwaartepunt kan veranderen en ga zo maar door.

Want ook dit onderzoeken is een doel van de stichting: zijn we nog nodig en hoe dan? Dat vragen we ons hier steeds af.

*Ik bedoel hier niet de marketing- of sportterm mee, maar een oud, traditioneel begrip uit de culturele erfenis van een begenadigde spreekster die me op dat moment verzekerde dat iedereen er 1 heeft en je je een stuk gelukkiger voelt als je ‘m ooit hebt gevonden. Je sweet spot is een plek in jezelf, een gevoel, een weten, van wat je echt wil en wat je echt bent. Je kunt het een naam geven, maar de definitie, de invulling is weer zo eigen dat alleen jij het weet en begrijpt. Je passie komt er uit voort, maar ook je (onbewuste) handelen en denken wordt erdoor bepaald. Het is de essentie van je ‘ik’ waar je ook blijvend inspiratie uit haalt.  Je sweet spot ontdekken en kunnen verbinden met je dagelijks leven is dan weer Ikigai (link website). Mijn sweet spot is wat ik de stem noem.

Yinske Silva