Achtergrond

De stichting ziet de stem als breed concept voor menselijke uitdrukking en identiteit. De fysieke stem is vaak wel bekend: zingen, spreken, zanglessen, koren, presenteren, etc. Maar de verbreding naar de abstracte stem wordt niet altijd meteen gemaakt: je stem laten horen, jezelf en je ideeën uitdrukken, identiteit, diversiteit, sociale omgang, persoonlijkheid, emancipatie, eigenaarschap, spiritualiteit, zelfkennis, emotie. Er zit heel veel aan de stem vast.

Dit bredere idee van de stem gaat om over grenzen kijken en het combineren van werelden: het artistieke, het maatschappelijke, het persoonlijke, het educatieve, het technologische, het commerciële, het politieke, het levensbeschouwelijke en het wetenschappelijke.
De stichting heeft tot doel dit bredere idee van stem uit te dragen en gangbaarder te maken. Daarnaast propageert ze een meer bewuster en frequenter gebruik van de stem.

Gang van zaken
Concreet werkt de stichting voor het grootste gedeelte op projectbasis, in samenwerking met verschillende partijen. Denk aan zangers, gemeente, wetenschappers, buurtbewoners, kunstenaars, e.d. We werken aan onze eigen ideeën, maar zoeken ook aansluiting bij initiatieven van anderen. De stichting huist het Roy Hart Centre NL en haar eigen serie stemworkshops. Daarnaast adviseert ze op het gebied van stem en stemgebruik.

Heb je een idee voor een project? Of wil je meer weten? Maak een afspraak met Yinske.

Organisatie
Directeur: Yinske Silva

Zakelijk & organisatorische leiding: vacature
Per project wordt een team samengesteld van initiatiefnemers, medewerkers en ambassadeurs. Je kunt per project zien wie dat zijn.

Het bestuur bestaat uit:
Virna Ten Jet Foei, voorzitter
Vacature, penningmeester

Dasha van Amsterdam, secretaris
Joke kop, bestuurslid
Jojanneke Poorter, bestuurslid
Contactgegevens bestuur:

Yinske Silva, yinske@metstem.nl, 06 – 2888 9241

De stichting is actief sinds 2018, in de lente 2019 zal hier het jaarverslag 2018 te vinden zijn. Stichting metStem heeft de ANBI-status.